La dentelle hier et aujourd'hui

Actes augmentés congrès MRAH

Uitgave van de teksten van de verschillende deelnemers aan het congres " La dentelle hier et aujourd'hui" dat in het Jubelparkmuseum doorging op 21 en 22 oktober 2005.
Dit internationale congres had tot doel een dialoog op gang te brengen tussen enerzijds de kantspecialisten en vorsers van andere domeinen anderzijds.

(bestaat enkel in het Frans)
 

UITGEPUT!