Kunst uit de islamitische wereld

Een grootste ruimte van 750m2, met een architectuur die zelf al bewondering waard is, biedt onderdak aan een uitgelezen selectie van 340 kunstvoorwerpen uit de islamitische wereld. De objecten komen uit het immense gebied dat zich uitstrekt van Zuid-Spanje tot Noord-India en dateren uit de periode van de 7de tot de 17de eeuw, met enkele uitlopers tot de 20ste eeuw. Het betreft de befaamde textielcollectie, verschillende soorten ceramiek, glas- en metaalwerk, verluchte boeken, miniaturen en kalligrafieën. Houten fragmenten van een moskee uit Noordwest-Pakistan laten een glimp opvangen van de architectuur. Al deze kunstschatten komen uit stedelijke samenlevingen en zijn de vrucht van levendige handelscontacten. Zij getuigen van de grote culturele diversiteit die bestond in het gebied waar de islam de belangrijkste bindende factor was.

Prijs: € 105 per gids + toegangstickets

Opmerking: maximum 15 deelnemers per gids

Duur: ca. 75 min