Indios no Brasil

online educatief dossier
Auteur: 
Educatieve en culturele dienst

Voor de tentoonstelling werd een lesmap samengesteld. Ze vormt een aanvulling op de thema’s die in de tentoonstelling uitgediept worden. Heel wat voorbeelden en een aantal sleutelteksten maken de map heel leesbaar en direct bruikbaar in de lessen. Elk theoretisch deel wordt aangevuld met een aantal lesideeën en oefeningen voor in de klas, ingedeeld per leeftijd. Voor kinderen van 6 tot 12 zijn er doe-opdrachtjes. Voor oudere leerlingen zijn er opdrachten die hen doen nadenken over hun eigen situatie in vergelijking met die van de indianen en een gevoeligheid aanleren voor mondiale socio-politieke en economische tendensen.

Allereerst zetten we, in de lesmap, een aantal feiten en cijfers op een rij om Brazilië, en meer bepaald zijn inheemse bevolking, een plaats te geven in de wereld. Vervolgens gaan we dieper in op de ontdekking van Brazilië en de concrete gevolgen daarvan. Zo is de Braziliaanse samenleving vandaag een bonte mengelmoes van volkeren die geleerd hebben samen te leven, of is dit een mythe?
Verder staan we even stil bij manier waarop het Westen de Braziliaanse kolonie en zijn bevolking concipieerde, denk aan ideeën als ‘de nobele wilde’, en trekken dit door naar vandaag.

Een tweede luik zet de indianen zelf in de kijker. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden van inheemse volken zoals de Kayapo, Bororo en Tikuna, krijgen de leerlingen een beter begrip van de achtergrond, mentaliteit en leefomstandigheden van de indianen.

Tot slot bekijken we de rol en inzet van deze volkeren in de huidige gemondialiseerde wereld. Door moderne landbouwtechnieken, grote bouwprojecten en illegale praktijken hebben deze mensen namelijk alles te verliezen. Sommige van hen blijven niet bij de pakken zitten, maar nemen het heft in eigen handen.

Hier vind je de lesmap: http://www.kmkg-mrah.be/sites/default/files/files/111013_kmkg_lesmap_bra...