Images of heaven: Coffin decoration in the Tomb of the Priests of Amun (21st Dynasty)

lezing op zondagochtend ism EGKE
zon 21-01-2018

De 21ste dynastie in Egypte wordt gekenmerkt door economische crisis en politieke onrust. Toch produceerden de Thebaanse kunstenaarsateliers een aantal van de meest complexe artefacten uit de oudheid. Tussen de ‘gele lijkkisten’ - zoals ze vandaag worden genoemd - en de traditie gaapt een enorme kloof. Vanuit archeologisch standpunt wordt deze breuk zichtbaar in diverse aspecten, zoals collectieve graven en het exclusief gebruik van mummievormige in elkaar passende lijkkisten. Hoe dan ook, het verrassende van de ‘gele lijkkist’ ligt in de manier waarop het beeldmateriaal uitdrukking geeft aan een bont geheel van ideeën over het hiernamaals en de normen en waarden van de priesters van Thebe.

De in 1891 intact gevonden begraafplaats van de Priesters van Amon, bracht de tot dan toe grootste verzameling ‘gele lijkkisten’ aan het licht en biedt een unieke kijk op de dynamiek van de grafcultuur tijdens een van de meest duistere periodes uit de Egyptische geschiedenis.

Tijdens de lezing bespreekt Rogério Sousa de lijkkistensembles die in Portugal, Italië en België terechtkwamen. Sousa zal trachten de symbolentaal te reconstrueren en proberen te begrijpen hoe deze voorwerpen de atelierpraktijk en de strategieën bepaalden, en vooral hoe ze bijdroegen aan het herdefiniëren van het begrip ‘eigendom’ van funeraire voorwerpen.

 

Rogério Sousa is onderzoeker verbonden aan het Centre of Classical and Humanistic Studies (Universidade de Coimbra). In zijn doctoraat bestudeerde hij de iconografische voorstellingen van het hart in het Oude Egypte. In 2009 begon hij aan de studie van de lijkkisten gevonden in Bab el-Gasus (Lot VIII). Nu voert hij een vergelijkend onderzoek uit naar de decoratie van de Thebaanse lijkkisten van de 21ste dynastie. Hij coördineert momenteel The Gate of the Priests. Bab el-Gasus Project waaraan een internationaal consortium van musea en universiteiten deelneemt. 

 

Spreker Rogério Sousa, Universidade de Coimbra

Tijdstip
10:30 – ca 12:00        

Prijs
€ 10 / € 8

Reserveren
Tickets online beschikbaar