Grote jachtmozaïek

Grote jachtmozaïek
Apamea (Syrië)
1ste derde van de 6de eeuw na Chr.
Stenen blokjes ; 13 x 8,65 m
Inv. Ap.1

 

Sinds de jaren 1930 voert een Belgische missie archeologische opgravingen uit op de site van Apamea in Syrië, een metropool van de Romeinse wereld die in 300 v.Chr. door koning Seleucus I werd gesticht. Na een bilateraal akkoord met de Syrische regering werd een deel van de vondsten naar Brussel overgebracht.

Het monumentale mozaïek prijkte in een van de ontvangstzalen in een gebouw dat waarschijnlijk kan geïdentificeerd worden als het paleis van de gouverneur van Syria Secunda. Tegen een achtergrond van witte, waaiervormig gerangschikte tesserae zijn in vijf verschillende niveaus jachttaferelen afgebeeld. Ze staan symbool voor de moed en rijkdom van de opdrachtgever.

De mozaïekkunstenaar kon diepte creëren dankzij de cirkelende beweging van de tesserae, de kleurschakeringen en de weergave van slagschaduwen. Enkele bomen en struiken suggereren het landschap. Het centrale paneel is zoals een tapijt omgeven door geometrische boorden.

 

Dit topstuk is terug te vinden in de zaal Apamea publicatie Topstukken van het Jubelparkmuseum.