Griekenland en Rome

Griekenland vormde een bonte wereld waar mensen leefden en mythen ontstonden die ook vandaag nog weten te boeien. Vooral de zwart- en roodfigurige vazen geven een beeld van de Griekse maatschappij vanaf de 6de eeuw v. Chr.: goden en helden, rituelen en sport, feesten en muziek.
Hoe Rome van een dorp langs de Tiber uitgroeide tot een stad die de wereld van toen domineerde, wordt levendig in beeld gebracht door een indrukwekkende maquette van de stad zoals die er uitzag in de 4de eeuw. Buiten Rome woonden de rijken in luxueuze villa’s, wat blijkt uit een fresco uit Boscoreale, een stadje aan de voet van de Vesuvius. Talrijke mozaïeken en de reconstructie van een zuilengalerij in de Syrische stad Apamea stralen de macht uit van de Romeinse steden in de oostelijke provincies.

Prijs: € 65 + € 2 per leerling 
          € 1,5 werkschrift 'De Klassieke Oudheid' (optie)

Duur: ca. 1,5 uur

Doelgroep: 1ste graad secundair onderwijs

Opmerking: max. 6 groepen - max. 15 leerlingen per groep

Telefonisch reserveren: + 32 (0)2 741 72 14
van maandag tot vrijdag, 9:30 tot 13:00 / behalve op woe

Reserveren kan ook altijd via email

Inlichtingen: +32 (0)2 741 73 03
van maandag tot vrijdag, 9:30 tot 17:00