Grafgiften uit de tumuli van Haspengouw

Een volledige zaal is gewijd aan de uitzonderlijk rijke grafgiften van de Gallo-Romeinse tumulusgraven van Haspengouw. Verschillende van deze monumentale graven zijn vandaag de dag nog zichtbaar in het landschap.

Opgravingen

Het grootste deel ervan werd al onderzocht in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De grafkamers van drie grafheuvels in Overhespen werden opgegraven door een ploeg van de KMKG in 1977.

Grafgiften

Deze graven werden opgericht voor de grootgrondbezitters van het Civitas Tungrorum tussen het einde van de 1ste eeuw en de 3de eeuw van onze jaartelling. Zij onderscheiden zich door de grote hoeveelheid grafgiften van zeer hoge kwaliteit, zorgvuldig uitgekozen om de hoge sociale status van de overledenen te benadrukken.
De rijkste graven bevatten grote ensembles tafelservies, recipiënten en werktuigen in metaal die werden gebruikt bij de bereiding van maaltijden, en recipiënten gebruikt voor de persoonlijke hygiëne en lichaamsverzorging. Hoewel de grafgiften vooral in het teken stonden van het maal dat aan de overledene werd aangeboden, werden in de funeraire context soms ook objecten aangetroffen die werden gebruikt voor andere activiteiten (werktuigen, jachtwapens, dobbelstenen en speelstukken, schrijf- en schildermateriaal), meubilair (lampjes, driepoten, stoelen, koffertjes en kisten) of objecten met een symbolische waarde, verbonden met geloof en bijgeloof (struisvogeleieren, beeldjes van amber of bergkristal, munten). Bepaalde tumuli van het einde van de 2de eeuw en de 3de eeuw hebben eveneens onderdelen van karren en paardentuig opgeleverd. Dat had de overledene begeleid naar zijn laatste rustplaats.