Graf van Nacht

Rotsgraven van Thebe

Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen in Egypte de rotsgraven van Thebe. Hun kleurrijke muurschilderingen bieden een fascinerend beeld van het leven in het Oude Egypte.
In de jaren 1820 werd in de regio het graf van Nacht (TT nr. 151) ontdekt. De overledene was ‘Drager van de plantenoffers van Amon’ en ‘Tuinman van het godsoffer van Amon’ geweest in de 14de eeuw v. Chr. Hij was dus bij leven een man van aanzien in de Amontempel van Karnak. Met prachtige muurschilderingen werd in zijn graf verwezen naar zijn bezigheden te midden van velden en tempeltuinen.

Reproductie

Die muurschilderingen werden in de 19de eeuw gekopieerd. Gelukkig maar, want al aan het begin van de 20ste eeuw hadden rook, vee, ongedierte en kunstrovers onherstelbare schade toegebracht aan het graf. De schetsen en facsimilés, die werden bewaard in het British Museum, kwamen onder de aandacht van de bekende egyptoloog Jean Capart. Als conservator van de KMKG nam hij het initiatief om een reproductie van de grafdecors te maken. De opdracht werd toevertrouwd aan Marcelle Baud. Deze egyptologe/tekenares kopieerde de muurschilderingen en greep daarbij terug naar de pigmenten en de schildertechnieken uit het Oude Egypte.

Zaaltje van Nacht

De onthulling van het gereconstrueerde graf vond plaats op 30 juni 1928 in het Jubelparkmuseum. Sindsdien genoten vele bezoekers van het kunstwerk. Aan het einde van de 20ste eeuw drong een renovatie van het gereconstrueerde graf zich op. Het project kreeg recent een extra educatieve insteek. In het zaaltje zijn de feestelijke banketten en andere voorstellingen uit het graf van Nacht nu nóg aanschouwelijker dankzij vergelijkbare voorwerpen uit het dagelijkse leven. Er worden ook originele fragmenten van muurschilderingen tentoongesteld evenals werkmateriaal zoals penselen en inktpaletten. Tot slot wordt er ook verwezen naar de ambachtslui die de prachtige rotsgraven van de Vallei der Koningen realiseerden: de werklieden uit het dorp Deir el-Medina.