Glaskunst

De nieuwe opstelling start met een film over glasproductie. Op het parcours krijgt u verder de nodige uitleg over de historische context en de technieken. Aan het einde is er een toonkast met enkele glaswerken uit de 20ste eeuw. De vernieuwde zaal werd gerealiseerd met de steun van de Nationale Loterij.

Murano, kristal en Venetiaanse glas

In Venetië, de poort naar het Oosten, imiteren de glasmakers vanaf de 13de eeuw het heldere glas met emailversiering dat uit Egypte en Syrië wordt geïmporteerd. In het midden van de 15de eeuw ontwikkelt men op het eiland Murano het recept van het cristallo, een glas dat zo helder is als bergkristal. Dat is te danken aan zijn samenstelling: zuiver silicium dat men verkrijgt door keien uit Ticino te vermalen, en soda uit Egyptische algen. Het geheim van het recept blijft bijna een eeuw lang bewaard maar wordt dan door geëmigreerde Venetiaanse glasmakers door heel Europa verspreid.

Van Antwerpen naar Brussel

Antwerpen, in de 16de eeuw de tweede transithaven naar de landen van het noorden, trekt buitenlandse kooplieden en ambachtslieden aan. De eerste Italiaanse glasmakers vestigen zich er omstreeks 1535 en produceren glas à la façon de Venise. De Antwerpse glasmakerij verliest in de eerste decennia van de 17de eeuw haar uitstraling en wordt in de schaduw gesteld
door die van Brussel.

De Luikse familie Bonhomme

In de 17de eeuw krijgt de Luikse familie Bonhomme beetje bij beetje alle ovens van het land in haar bezit. Ze domineert de glasnijverheid en -handel in het prinsbisdom Luik en de Zuidelijke Nederlanden. Om het volledige productgamma te kunnen leveren, omringt ze zich met Italiaanse meesters die tafelglazen en sierglazen à la façon de Venise kunnen blazen, en Duitsers voor de flessen en de roemers. De Italiaanse glasmakers die voor Bonhomme werken komen uit Venetië maar ook en vooral uit Altara, bij Genua. Ze leveren een productie van buitengewone kwaliteit die tot ver buiten de grenzen beroemd wordt.

Slangenglazen...

Schalen met Bloemen of met slangen en kelken met drie of vier knopen zijn de meesterwerken van Bonhomme. De modellen voor gewoon gebruik zijn verdwenen, maar dit kostbare glaswerk werd zorgvuldig door de families bewaard. Het was erg in trek bij de verzamelaars van de 19de eeuw, die het museum indrukwekkende hoeveelheden hebben geschonken. Men heeft lang gedacht dat deze slangenglazen representatief waren voor de productie van de 17de eeuw, maar in werkelijkheid vormen ze er het meest prestigieuze en meest zeldzame hoogtepunt van.

...en de symboliek

De symboliek van de slangenglazen is vandaag een raadsel. Het feit dat ze eeuwenlang werden gekoesterd, wijst op een bijna bijgelovige betekenis. Men zou het slangenglas kunnen interpreteren als een liefdespand of een bewijs van vriendschap, een geschenk om iemand aan zich te binden of tegen het kwaad te beschermen.