Gezondheid!

Bier

Tussen de honderden stukken fijn glaswerk in de vernieuwde zaal Glaskunst staat ook een ‘passglas’ uit de 17de eeuw te fonkelen. Uit een dergelijk glas dronk men bier, de volksdrank bij uitstek. De glazen met hun horizontale ribbeltjes waren bijzonder populair in de 17de eeuw. Van dit courante gebruiksvoorwerp bleven echter niet zo veel exemplaren bewaard.

Drinkspelletje

In de 17de eeuw deelden meerdere drinkers vaak één glas. En wie kon het vlotst overweg met het gerstenat? Met het ‘passglas’ daagde men elkaar uit om grote teugen bier te consumeren. De horizontale ribbels gaven de maat aan. Met één slok tot aan de volgende streep geraken, was de opdracht. Lukte dat, dan was de volgende aan de beurt. Anders was verder drinken de boodschap. Tot het lukte!

Deze ‘spelregels’ zijn te lezen op een 17de-eeuws ‘passglas’ dat bewaard wordt in het Weense MAK (Museum für angewandte Kunst, Wien).

Vivat. In gesundheit unsser aller innsgemein
Sollen die Päss ausgetruncken sein
Wär aber seinen Pass nicht dressen Kan
Der soll den andern gleich auch hahn
Nunn so will Ich sehen zu
Das Ich den Pass besscheidt auch thu
Wie es mein nachtbar hadt gemacht
Da hien will ich auch sein bedach. Vivat

Bonhomme

Het ‘passglas’ in de vitrine werd waarschijnlijk vervaardigd in een glasblazerij van de familie Bonhomme. In de 17de eeuw kreeg die Luikse familie beetje bij beetje alle ovens van het land in haar bezit. Ze domineerde de glasnijverheid en -handel in het prinsbisdom Luik en de Zuidelijke Nederlanden. Om het volledige productgamma te kunnen leveren, omringde ze zich met Italiaanse meesters die tafelglazen en sierglazen à la façon de Venise konden blazen, en Duitsers voor de flessen en de roemers. De Italiaanse glasmakers die voor Bonhomme werkten, kwamen uit Venetië maar ook en vooral uit Altara, bij Genua. Ze leverden een productie van buitengewone kwaliteit die tot ver buiten de grenzen beroemd werd. Veel schriftelijke documenten van deze ondernemersfamilie getuigen van hun volmaakte technische kennis en hun opmerkelijke industriële en economische organisatie.