VOORBIJ: Wandtapijten uit de tijd van Keizer Karel

vri 22-05-2015 - zon 30-08-2015

Het Jubelparkmuseum organiseert (in de zomer van 2015) een kleine maar uitzonderlijke tentoonstelling van Brusselse wandtapijten, opgebouwd rond een van de befaamdste kunstwerken uit zijn collectie. Dit wandtapijt toont een tafereel uit de legende van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavel, overigens de legende waaruit de Brusselse Ommegang is ontstaan. Op dat werk onderscheidt men, omringd door een luisterrijke hofhouding, meerdere leden van de aartshertogelijke familie die in het begin van de 16de eeuw over de Nederlanden regeerde. Centraal herkennen we de jonge Karel van Habsburg. Hij en zijn broer Ferdinand dragen op hun schouders, in processie, het wonderlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw. In 1530 wordt diezelfde Karel tot keizer van het Rooms-Duitse rijk gekroond. Hij zal voor altijd de geschiedenis ingaan als Karel V of 'Charles Quint'.

Het wandtapijt werd omstreeks 1516-1518 geweven in Brussel, volgens een ontwerp van de schilder Bernard van Orley. Het maakte deel uit van een "kamer" van vier tapijten die in woelige tijden helaas van elkaar gescheiden raakte. De tentoonstelling ter gelegenheid van het "Carolus V Festival 2015" brengt ze weer bijeen. Eén tapijt wordt hiertoe geleend van het Hermitagemuseum van Sint-Petersburg en een ander van het Broodhuis in Brussel. Het vierde tapijt – dat volgens de chronologische volgorde van dit vierdelige beeldverhaal eigenlijk het eerste is – werd indertijd in stukken verdeeld. Hiervan bleven alleen fragmenten bewaard. Het grootste en centrale fragment behoort ook tot de collecties van het Jubelparkmuseum en werd nooit eerder tentoongesteld. Dat is nu mogelijk na de restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dankzij de financiële steun van het Fonds René & Karin Jonckheere dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Jubelparkmuseum presenteert in het raam van deze tentoonstelling nog twee andere wandtapijten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Het betreft twee kunstwerken die vooral opmerkelijk zijn door hun buitengewone afmetingen. Het eerste behoort toe aan KBC Bank en komt uit een reeks tapijten met het leven van apostel Paulus als thema. Het werd geweven op basis van een karton van Pieter Coecke van Aelst. Het tweede schetst het Laatste Oordeel, vermoedelijk op basis van een project van Colijn de Coter. Dit wandtapijt werd gerestaureerd door de Manufacture Royale de Tapisseries De Wit, eveneens dankzij het Fonds René & Karin Jonckheere. Het verblijft tijdelijk in het Jubelparkmuseum en keert dan terug naar het Worcester Art Museum in de VS.
 

Het toegangsticket tot de tentoonstelling geeft ook toegang tot de vaste collecties van het Museum. U ontvangt tevens een mooi geïllustreerde tentoonstellingscatalogus en het doe-boekje ‘Keizer Karel en het wondere beeldje’, een heuse speurtocht voor de hele familie in en rond de tentoonstelling (1 per gezin).