VOORBIJ: Sarcophagi

Onder de sterren van Noet
don 15-10-2015 - zat 30-04-2016

Eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon die geboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet… De Oude Egyptenaren hadden hoge verwachtingen voor het leven na de dood!

De geheimen van de sarcofagen werden op de grote najaarstentoonstelling van het Jubelparkmuseum voor jong en oud uit de doeken gedaan. Tussen de mummiekisten, dodenmaskers en katten in windsels werd bovendien een heus restauratielabo geïnstalleerd! Stuk voor stuk gingen de lijkkisten van de Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari door de handen van de Italiaanse specialisten. En u mocht meekijken!

De twaalf uren van de nacht
De tentoonstelling was opgebouwd als een opeenvolging van de twaalf uren van de nacht waarin de zon haar reis aflegt op weg naar haar wedergeboorte die zich elke ochtend bij zonsopgang voltrekt. In elke zaal, of elk nachtelijk uur, stond een iconisch stuk centraal, gekozen omwille van zijn rijke religieuze, funeraire, historische of esthetische kwaliteit. In een eerste zaal werd u als bezoeker ondergedompeld in de sfeer van een Egyptisch afscheidsritueel aan de hand van vier uitzonderlijke beeldjes van klaagvrouwen die de overledene bewenen. Het tweede uur toonde wat met de dode werd meegegeven om hem of haar toegang te verschaffen tot het Rijk van Osiris. Vervolgens schetsten de volgende delen van de tentoonstelling de evolutie van de sarcofagen van de eenvoudige en niet gedecoreerde exemplaren uit de prehistorie en het Oude Rijk tot de rijk versierde sarcofagen uit latere perioden. Een zaal werd ook helemaal gewijd zijn aan de mummificatie in het Oude Egypte.

Live restauratie
Wabet - of 'zuivere plaats', noemden de Oude Egyptenaren hun mummificatiecentra. Kloppend hart van de tentoonstelling was het het restauratielabo waar experts van het Istituto Europeo del Restauro in Ischia (Italië) permanent werkten aan de restauratie van een tiental sarcofagen en mummieplanken afkomstig uit de Tweede Cachette van Deir el-Bahari en die ondertussen deel uitmaken van de collecties van het Jubelparkmuseum.

Het geheim van de sarcofagen
Hun geheim is veelzijdig. Zo werden ongeveer 2/3 van de tentoongestelde stukken nooit eerder getoond aan een ruim publiek. De archeologische avonturen die leidden tot de ontdekking van de sarcofagen werden toegelicht en u werd als bezoeker ingewijd in de magische en mythologische betekenis van de sarcofagen waarin elke detail van de decoratie belang heeft.