VOORBIJ: In & Out - Light & Loud

woe 09-05-2012 - zon 02-09-2012

De Hallepoort is een versterkt monument uit de 14de eeuw. Ze maakte deel uit van de stadsomwalling van Brussel, wat betekent dat zij zowel toegang als bescherming bood. Voor reizigers was zij een stedelijk herkenningspunt dat al van ver zichtbaar was. Ze had ook nog andere functies, waaronder stapelplaats.

De rijke culturele en geschiedkundige context van het gebouw vormde de basis voor een tentoonstelling van werken van hedendaagse kunstenaars. Die werden bijeengebracht door een atelier voor expressie en creativiteit uit Schaarbeek dat actief is in het veld van het psychosociale. De geëxposeerde werken vormden de neerslag van hun visies op verschillende dualiteiten zoals sluiting en opening, geslotenheid en openheid, schaduw en licht. Dat alles liep als een rode draad door hun kunstwerken, die uiteraard ook hun persoonlijke kijk op de eigen ervaringen en op de wereld onthullen.

Het eindresultaat was een bloemlezing van sculpturen, lantarens, afbeeldingen gemaakt met gaatjescamera’s en videobeelden. Het geheel werd opgesteld in een originele mise-en-scène, onder de hoge gewelven van de Hallepoort…

Een productie van L’Heure Atelier, Centre d’Expression et Créativité, dat deel uitmaakt van de dienst voor geestelijke gezondheidszorg La Gerbe in Brussel.