VOORBIJ: Insecta

Het insectenrijk
woe 22-07-2015 - zon 06-09-2015

- TENTOONSTELLING IN HET KONINKLIJK PALEIS -

 

Langs de koninklijke poort binnentreden in de wereld van insecten. De macht en de luister van insecten in hun rijk evoceren. De soms dubbelzinnige en tegenstrijdige relaties beschrijven die de mens onderhoudt met die kleine wezentjes die ons tegelijk afstoten en boeien. Een origineel parcours volgen waar schoonheid de soevereine heerser is ... Dat is de essentie van de tentoonstelling INSECTA, Het insectenrijk, een evenement dat kan rekenen op de steun van het Federaal Wetenschapsbeleid en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Iedereen weet dat insecten ons uiterst nabij zijn en dat we niet zonder ze kunnen. We geven grif toe dat ze een belangrijke rol spelen in de bestuiving van gewassen, we gebruiken ze als additieven in cosmeticaproducten of als natuurlijke kleurstoffen en sommigen onder ons stellen ook hun voedingswaarde op prijs.

Ook al worden we soms overmand door angst, afkeer of afwijzing wanneer ze plots in ons blikveld opduiken, toch weten insecten ons ook te fascineren met hun mysterie en complexe esthetiek.

 

Van de prehistorie tot vandaag en van Amerika tot Europa of Egypte tot Japan, alle beschavingen waar ook ter wereld hebben insecten afgebeeld in vele vormen en onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Of ze nu een godheid personifiëren, een kunstwerk zijn of alleen maar een sierelement, insecten zijn alomtegenwoordig in de geschiedenis van de beschavingen.

Deze nieuwe zomertentoonstelling, door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bedacht en opgezet in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek van België en het Koninklijk Belgisch Filmarchief – Cinematheek, laat u kennismaken met de vele voorstellingen van insecten in de domeinen kunst, literatuur en film. De tentoonstelling INSECTA heeft plaats in de statige Troonzaal ter gelegenheid van de opendeurdagen in het Koninklijk Paleis van Brussel. De hele zomer lang biedt ze zowel gezinnen als eenzame wandelaars de kans om vele eeuwen en beschavingen te doorkruisen, zonder vooropgezet plan, en te ontdekken hoe Kunst en Insecten communiëren in een honderdtal werken die we in onze federale kunst- en wetenschappelijke collecties hebben opgedolven. We stellen geen banaal chronologisch of didactisch parcours voor, wel een poëtische evocatie in een bloemlezing van artefacten, vergezeld van hun entomologische modellen, in een enscenering volgens zes opeenvolgende thema’s: van het insect als Kunstenaar tot het insect als Hypnotiseur, met onderweg ook de Architect, de Ambachtsman, het Symbool of de Godheid.

Naast vele andere verrassende ontdekkingen kunnen bezoekers er een meer dan 350 miljoen jaar oud gefossiliseerd insect bewonderen, een ruime selectie van antieke grafobjecten met onder meer een hartscarabee en een mummiemasker uit Egypte evenals gouden bijen, koninklijke symbolen van het Merovingische rijk, taferelen van de Japanse zijdeteelt tijdens de 18de eeuw, met vlinders versierd faiencewerk uit Doornik, speldjes met de Belgische kleuren en andere art-nouveaujuwelen van zeldzame schoonheid, alle naar het beeld en ter evocatie van insecten. Voorts zijn er entomologische prenten te zien van Jean-Henri Fabre en originele etsen van Picasso en Chagall, alsook verschillende schilderijen, van een stilleven van Willem Van Aelst tot de surrealistische voorstelling van de Lolita van Jane Graverol. Tot slot ook originele uitgaven zoals die van de Bestiaire d’Orphée van Guillaume Apollinaire, De gedaanteverwisseling van Franz Kafka of een prachtig 19de-eeuws voor de uitvoer bestemd Chinees handschrift.

Verder in het parcours kan de bezoeker het werk Heaven of Delight van de bekende Antwerpse kunstenaar Jan Fabre bewonderen; het werd ingehuldigd in 2002 en versiert vandaag nog steeds het plafond van de Spiegelzaal; verder zijn ook enkele luchters met een bekleding van duizenden kevers te bezichtigen.

In aansluiting op de tentoonstelling INSECTA en voor de volledige duur daarvan houdt het mobiel museum ArtBox halt voor het BELVue Museum (Paleizenplein 7, 1000 Brussel). U krijgt er de kans drie audiovisuele ‘curiositeiten’ te ontdekken, telkens gedurende enkele minuten. Een daarvan evoceert de wereld van de krekels op een compositie van de beroemde musicus van de renaissance, Josquin des Prez. ArtBox is een initiatief van het Federaal Wetenschapsbeleid, in het kader van een partnerschap met het Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Université François Rabelais, Tours).

 

Openingsuren: van 10u30 tot 16u30 (sluiting om 17u)

Koninklijk Paleis

Paleizenplein

Brussel

Meer info hier