VOORBIJ: Eeuwenoud Cyprus

Wisselwerking van culturen
woe 31-10-2012 - zon 10-03-2013

Vanaf het tweede millennium vóór Chr. bevond het eiland Cyprus zich op een kruispunt van mediterrane culturen. Zijn geografische ligging tussen de Griekse wereld, het Nabije Oosten, Anatolië en Egypte, evenals zijn natuurlijke rijkdommen plaatsten het in het hart van de contacten in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het erts koper speelde daar een belangrijke rol in en gaf trouwens zijn naam aan het eiland. De Cypriotische cultuur en kunst werden gevoed door invloeden uit omliggende gebieden.

Handelsverkeer en culturele uitwisseling

Op deze tentoonstelling werden het verleden van Cyprus en zijn specifieke kenmerken voorgesteld. Het geschiedkundige overzicht liep van het neolithicum tot de Romeinse tijd. De verschillende vormen van contact en uitwisseling tussen Cyprus en de andere gebieden van de Middellandse Zee kwamen in het centrum van het onderzoek te staan. De uitdieping had ook betrekking op de wijze waarop die invloeden werden onthaald door de lokale bevolkingsgroepen, vermengd werden met andere cultuurelementen en geassimileerd met de lokale tradities.

Cypriotische, Britse en Belgische verzamelingen

De tentoonstelling bestond uit 300 uitgelezen voorwerpen, waarvan het merendeel uit Cypriotische verzamelingen kwam. Belangrijke aanvullingen waren afkomstig uit Britse en Belgische verzamelingen. Spectaculaire stukken werden tentoongesteld op een wijze die meteen de essentiële thema’s duidelijk maakte voor het goede begrip van de eigenheid van Cyprus: de band met de zee, de wereld van de overledenen, de sacrale wereld en zo meer.

*Rechts kunt u twee educatieve dossiertjes in het Engels raadplegen, ontwikkeld door de Cypriotische partners, aansluitend bij de tentoonstelling. Opmerking: niet alle stukken die erin aan bod komen, waren tentoongesteld.

Making of

Making of 1
Making of 2
Making of 3