VOORBIJ: Cartographiae

vri 22-07-2016 - zon 04-09-2016

- TENTOONSTELLING IN HET KONINKLIJK PALEIS -

Op uitnodiging van het Koninklijk Paleis in Brussel knopen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de POD Wetenschapsbeleid opnieuw aan met een initiatief waar mensen in België en daarbuiten naar uitkijken en dat de bezoekers warm maakt voor wetenschap en onderzoek aan de hand van een ontdekkingstocht door ons federaal patrimonium. Dit jaar doen we dit met de tentoonstelling Cartographiae: wetenschap, cultuur en onderzoek vinden elkaar in kaarten, van de productie tot de vele toepassingen in wetenschap en kunst.

Als vensters op de wereld helpen kaarten ons al eeuwen om ons in onze omgeving te oriënteren: aan land, op zee, in de lucht of in de ruimte. De kaart, die voor sommige disciplines echt een wetenschappelijk precisie-instrument is, is vaak een waardevol cultureel en maatschappelijk document dat weergeeft hoe de samenleving op een bepaald ogenblik tegen de wereld aankijkt. Kaarten die heel lang alleen voor politieke en commerciële doeleinden werden gebruikt om een bepaald grondgebied beter te controleren, zijn mettertijd veelzijdiger geworden en vinden nu in heel wat domeinen een heel gevarieerde toepassing.

De moderne cartografie, die mogelijk is geworden dankzij de verwerking van satellietbeelden, biedt de mogelijkheid om uiterst nauwkeurige, gespecialiseerde kaarten te maken die worden gebruikt om de dynamiek van tal van verschijnselen in uiteenlopende domeinen te bestuderen zoals meteorologie en atmosferische wetenschappen, geologie, observatie van het leefmilieu, geschiedenis van samenlevingen, studie van kunstwerken enz. Ongeacht hun vorm laten kaarten ons toe om de verschillende omgevingen die ons omringen, hanteerbaar te maken. Sommige kaarten helpen ons bij verplaatsingen, andere om metingen uit te voeren of om op bepaalde zaken te anticiperen enz. Nog andere doen ons eenvoudigweg wegdromen omdat ze zo mooi zijn of omdat ze ons aanzetten om de wereld en nieuwe plekken te ontdekken.

Ter illustratie van dit fascinerende en miskende universum dat de cartografie is, hebben de wetenschappelijke instellingen enkele representatieve stukken uit hun collecties gekozen om de verschillende facetten van deze wetenschap toe te lichten: waardevolle of thematische kaarten, meetinstrumenten van de cartograaf, inspirerende kunstwerken over het onderwerp enz. De tentoonstelling biedt de bezoeker ook de gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe Belgische portaalsite CARTESIUS, een wereld van kaarten online - www.cartesius.be -. Die portaalsite is voor iedereen toegankelijk en geeft de internetgebruiker toegang tot de grootste en rijkste cartografische collectie van België en Midden-Afrika.

Het initiatief voor deze tentoonstelling kadert in het International Map Year 2015-2016 (http://mapyear.org/). Met dit jaar willen de Verenigde Naties cartografie en geografische informatie promoten, net als de kunst, de wetenschap en de technologie om kaarten te maken. Tevens vestigen de VN de aandacht op de impact die geografische informatie op ons leven van alledag heeft.

Openingsuren: van 10u30 tot 16u30 (sluiting om 17u)

Koninklijk Paleis

Paleizenplein

Brussel