VOORBIJ: Brussels Calling !

woe 05-05-2010 - zon 29-08-2010

De titel verwijst naar het Eurovisie songfestival, een bij uitstek multicultureel evenement. Er wordt werk geëxposeerd van tien kunstenaars, afkomstig uit België en uit het buitenland, die allen op een moment in hun leven aangetrokken werden door Brussel. Gastcurator is de Nederlander Berend Hoekstra. Hij kwam tot het concept van de tentoonstelling toen hij nadacht over hoe verschillend de origines zijn van de in Brussel verblijvende artiesten en hoe uiteenlopend hun œuvre zich ontwikkelt.

De keuze van de werken is subjectief en persoonlijk, zonder specifiek thema, maar met artistieke kwaliteit als criterium. De stukken roepen allerhande associaties op. Een intellectueel spel is het echter niet. Het gaat om een duik in een wereld waar oog en geest vrij kunnen reizen. Het is een ode aan de menselijke geest. De kunstenaars bespelen uiteenlopende thema's zoals godsdienst, het abstracte, de verleiding van het Oosten, de geometrie en de lichtheid van het Westen. Er worden bruggen geslagen met de creaties van grote meesters uit het verleden zoals James Ensor, George Minne en Edgard Tytgat. Speciale aandacht gaat naar een triptiekje van de school van Rogier Van der Weyden. Bijna elke artiest kan gelinkt worden met een ouder kunstwerk. Zij hebben niet enkel een passie voor Brussel maar ook voor zijn rijke verleden.

Berend Hoekstra selecteerde de volgende tien kunstenaars:

- Alice Evermore (VSA, 1970);
- Anne Kellens (België, 1954) staat in parallel met het grafische werk van Edgard Tytgat;
- Christian Denzler (Zwitserland, 1966), Berend Hoekstra (Nederland, 1958) et Albrecht Schnider (Zwitserland, 1958), worden geconfronteerd met werken van George Minne;
- Joke Hallin (België, 1980) en Elly Strik (Nederland, 1961), staan naast James Ensor;
- Olga Marie Polunin (Singapore, 1963) vond inspiratie in het werk van de Vlaamse Primitieven en van haar grootvader Vladimir Polunin;
- George Meurant (1948);
- Paul Casaer (1967).