VOORBIJ: 1210-2010 Marollen

Iedereen welkom
don 25-11-2010 - zon 26-06-2011

Van 1210…

Van oudsher heeft de Marollenwijk de strijd aangebonden tegen armoede en sociale uitsluiting. In elke periode werden oplossingen aangereikt door de oprichting van stichtingen, godshuizen, gasthuizen, een liefdadigheidsatelier, een armenschool en diverse verenigingen. Sommige initiatieven werden snel afgevoerd, andere hebben zich tot heuse instellingen ontwikkeld. Al vanaf de 12de eeuw, vertaalde deze zorg zich in de oprichting van de Sint-Pietersleprozerij, het Sint-Janshospitaal en verschillende andere kleine godshuizen voor armen of ouderlingen, evenals instellingen speciaal voor kinderen. Parallel aan deze opvang- en verzorgingsplaatsen ontstonden er ook andere vormen van bijstand. Eén daarvan, de “Armentafel”, had tot doel de behoeftigen, die recht hadden op bijstand, te registreren en te helpen. Een initiatief dat ook vandaag brandend actueel is!

Voorwerpen uit het dagelijkse leven, medische instrumenten, beeldhouwwerken, archeologische vondsten, kaarten, archieven en beeldmateriaal nemen u mee naar de wereld van de bijstand aan minderbedeelden en… van de onbaatzuchtigheid.

… tot 2010
Mis onze lezingencyclus niet. Ze werpt een actueel licht op de verschillende tentoonstellingsthema’s: kindertijd, volwassenheid, ouderdom… ook vandaag nog komt armoede in alle levensfasen voor.

dinsdag-zondag, 10.00 - 17.00

Erfgoeddag 2011: Armoe Troef
De Hallepoort en de tentoonstelling '1210-2010. Marollen, iedereen welkom' is uitzonderlijke geopend op 1/05/2011 van 13.00 tot 17.00. Toegang: gratis!