Elkab of urbanisme anno 2600 v.Chr.

Elkab - tussen Luxor en Edfoe - is al 75 jaar lang het werkterrein van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Van oudsher is de site bekend om zijn fraaie grafkapellen uit het Nieuwe Rijk, maar de Belgische wetenschappers spitten verder, helemaal tot het Oude Rijk. Dit spannende avontuur nam een beslissende wending in 1986 met de ontdekking van een graf uit de 6de dynastie (ca 2300-2200 v.Chr.) dat had toebehoord aan Sahoeka, een hogepriester van de godin Nechbet. Er werd uiteindelijk een twintigtal graven uit het late Oude Rijk teruggevonden, met als hoogtepunt de onaangeroerde tombe van Irtenachty, priesteres van de godin Hathor. Bovendien bleek een rechthoekig bouwwerk bovenop de necropoolheuvel een nog ouder mastabagraf te zijn uit de 3de dynastie (ca. 2700-2600 v.Chr).

Maar waar hadden deze mensen gewoond ? In 2009 werd, ten noordwesten van het tempelgebied, een deels ommuurde zone aan een onderzoek onderworpen. De testputten waren uiterst veelbelovend: onder de oppervlaktelaag werden ongeschonden bewoningslagen aangetroffen! Tijdens de opgravingscampagne van 2010 kwamen tal van constructies in tichelsteen aan het licht evenals enorme hoeveelheden ceramiek en sporen van kleinschalige koperbewerking. En dat is nog maar 125 m2 van het wellicht vijf tot zeven hectaren grote Elkab uit het Oude Rijk...