Egypte

De zaal met de mummies en de sarcofagen is momenteel gesloten ter voorbereiding van een nieuwe opstelling in het voorjaar van 2016. De 'mummie van de borduurster' kunt u evenwel ontdekken in de zaal over de Koptische periode. Vanaf 6 november loopt ook de dossiertentoonstelling Djehoetihotep, over 100 jaar opgravingen in Egypte. Kern van de tentoonstelling is het digitaal gereconstrueerde, 4000 jaar oude graf, van gouverneur Djehoetihotep. Ook de mummie van ‘politiecommissaris’ Aboe zal getoond worden, in context van zijn grafinboedel, die voor deze gelegenheid de reserves verlaat. 
Sinds 15 oktober kunt u bovendien de funeraire wereld van het Oude Egypte uitvoerig verkennen op de najaarstentoonstelling Sarcophagi.

3000 jaar faraonische geschiedenis

U krijgt een rijk gestoffeerd parcours voorgeschoteld dat loopt van de prehistorie tot de Romeinse periode. Tot de topstukken behoren de 'Dame van Brussel' (ca. 2700 v. Chr.), het graf van Neferirtenef (ca. 2400 v.Chr.), het reliëfportret van koningin Teje (ca. 1375 v.Chr.) en het wondermooie dodenboek van de beeldhouwer Neferrenpet (ca. 1300-1250 v.Chr.).
 

Thema's

  • Mummies - Linnen windels, mummiemaskers, amuletten, kanopenkruiken, sarcofagen... Dat de mummificatiepriesters hun vak kenden, ontdekt u in de mummiezaal. Al kan droog woestijnzand ook heel efficiënt zijn, zoals de 'mummie van de borduurster' aantoont!
  • Grafmonumenten - De prachtig gedecoreerde kalkstenen grafkapel van Neferirtenef gunt u een blik op het leven en de dood van een schrijver uit het Oude Rijk. De 20ste-eeuwse kopie van het rotsgraf van Nacht (TT 151) is eveneens een uitzonderlijke ervaring, niet in het minst omdat het originele graf verloren ging.
  • Hiërogliefen - Onder het waakzame oog van de god Thot wijdt de schrijver zich aan zijn prestigieuze bezigheid. In de thematische vitrines krijgt u een overzicht van de verschillende Oudegyptische schriften en het gebruikte schrijfmateriaal.
  • Goden - Ra, Osiris, Thot, Anoebis: tal van Oudegyptische goden bevolken de hoogste zalen van de vleugel van de oudheid. Een sfinx heet u welkom, Sechmet maakt indruk. De bronzen votiefbeeldjes uit de late tijd tonen u bijna de hele godenfamilie!

Jean Capart

Haar huidige faam dankt de collectie hoofdzakelijk aan de egyptoloog en conservator Jean Capart (1877-1947). Hij wekte de belangstelling van mecenassen en deed interessante aankopen voor het museum. Tal van voorwerpen stammen uit opgravingen, ondermeer uit Elkab, waar Capart in 1937 met archeologisch onderzoek begon.