Een mysterieus doosje

In het Museum loopt momenteel een tijdelijke tentoonstelling over de bekende Brusselse juwelierszaak Wolfers Frères en Victor Horta. Net nu deze tentoonstelling loopt kreeg het museum via een schenking een mysterieus doosje gemaakt door Wolfers Frères in handen.

Op het doosje zijn in totaal 16 namen gegraveerd. Bovendien staat er in het Duits te lezen dat het een souvenir betreft aan ‘samenwerking in België’, gedateerd op 1 november 1918, vlak voor het einde van Wereldoorlog I. Werner Adriaenssens, curator van het departement Decoratieve Kunsten van de 20ste eeuw van het Museum, vermoedt dat het een geschenk was aan een groep ambtenaren die deel uitmaakten van een dienst in bezet België.

Het is best mogelijk dat elke vermelde ambtenaar zo’n souvenir ontvangen heeft en dat er dus nog 15 van deze doosjes bestaan, in Duitsland of elders. Maar elk spoor ontbreekt. Het enige wat zeker is, is dat dit doosje vlak voor het einde van Wereldoorlog I meegereisd is richting Duitsland om van daar honderd jaar later opnieuw in het museum terecht te komen.

Het museum wil hierbij een warme oproep doen aan het publiek: herkent u een naam, het handschrift of een handtekening op dit doosje? Hebt u dit doosje ooit gezien? Kent u iemand die het in zijn bezit heeft of heeft gehad? Kent u de context? Elke tip is welkom en kan ons helpen om het mysterie rond dit zilveren doosje te ontwarren. Tips mag u sturen naar collega Bart Schouppe.

Het doosje zelf is sinds kort ook te bezichtigen in de tentoonstelling Horta & Wolfers