Een geheim graf vol mummies

lezing op zondagochtend
zon 25-10-2015

In 1891 werd bij de dodentempel van Hatsjepsoet in Luxor een mysterieuze bergplaats ontdekt met meer dan honderdvijftig mummies in rijk gedecoreerde lijkkisten. Bart Hellinckx zoomt in op deze ietwat vergeten vondst in Deir el-Bahari en beantwoordt volgende vragen: Hoe kwam men op het spoor van het graf? Waarom raakte de inhoud over heel de wereld verspreid? Wie waren de mensen die in dit graf begraven zijn? Waarom werden ze in een collectief graf bijgezet? Hoe komt het dat hun lijkkisten zo overvloedig versierd zijn? Wat is de betekenis van de diverse grafgiften? Aan de hand van de indrukwekkende grafinhoud worden de Egyptische opvattingen over het leven na de dood belicht.

Bart Hellinckx promoveerde in 2002 aan de KU Leuven tot doctor in de egyptologie met een studie over lijkkistdecoratie en mummie-amuletten. Momenteel werkzaam op het Algemeen secretariaat van het COV in Brussel, blijft hij het egyptologisch onderzoek volgen en publiceert nu en dan artikels in vaktijdschriften. Hij bereidt momenteel een wetenschappelijke publicatie voor over de symboliek van Egyptische lijkkisten.

Gratis voor leerkrachten die zich inschreven voor de lerarendag 'Sarcophagi' via lerarenkaart.be.

Spreker

dr. Bart Hellinckx ism EGKE

Tijdstip
10:30 - ca.12:00

Prijs
€ 8 / € 6 / gratis voor leden VED, Per Musea en EGKE

Inschrijven
Educatieve en culturele dienst
E: e-mail
T: 02 741 72 14 (ma-vr, 9:30 tot 13:00) / behalve op woe

Inlichtingen
T: 02 741 73 03 (ma-vr, 9:30 tot 17:00)