Drinkhoorn

Drinkhoorn
Brussel (?) (België)
Einde 6de - begin 7de eeuw na Chr.
Geblazen glas met opgelegde glasdraad ; 20,3 x 37 cm

In de vroege middeleeuwen kregen de overledenen diverse grafgiften mee. Deze drinkhoorn, door het museum aangekocht in 2010, komt mogelijk van het grafveld van Anderlecht, waar hij tijdens vroegere opgravingen gevonden zou zijn. De voormalige eigenaar ontdekte het stuk op de zolder van zijn grootvader, een Brusselse notaris. Naast de doorzichtige olijfgele kleur, de netwerkversiering en de drie groenblauwe oortjes zijn ook de grote afmetingen heel kenmerkend. Hoewel het voorwerp typologisch behoort tot de groep van de Lombardische hoorns met netwerkversiering, is het niet onmogelijk dat het een regionaal product betreft. Intacte drinkhoorns in glas uit de oudheid of de vroege middeleeuwen zijn zeerzeldzaam.

Dit topstuk is terug te vinden op de digitale museumcatalogus Carmentis, in de publicatie Topstukken van het Jubelparkmuseum en is één van de #100masters!