De wandtapijten

De wandtapijtkunst was vanaf de 15de eeuw een van de meest bloeiende kunstnijverheden in onze gewesten en verschafte werk aan duizenden spinners, ververs, wevers en tekenaars. De honderden kamers wandtapijten, geweven in de ateliers van Doornik, Brussel, Brugge, Oudenaarde, Edingen en elders, behoorden tot onze beste exportproducten.
In het midden van de 15de eeuw is Doornik het belangrijkste tapijtcentrum in de Zuidelijke Nederlanden. Filips de Goede, hertog van Bourgondië, bestelt er verschillende beroemde reeksen. Rond 1500 wordt Brussel het voornaamste weefcentrum van de Nederlanden. De uitzonderlijke technische kwaliteit van de Brusselse weefsels, met gebruik van goud- en zilverdraad naast zijde en wol, wordt toegepast op modellen van hoog artistiek niveau.
Vanaf het tweede decennium van de 16de eeuw worden in de Brabantse ateliers modellen en kartons van Italiaanse meesters op het getouw gelegd. Met deze Italiaanse ontwerpen doet de volle renaissance haar intrede. Met zijn revolutionaire modellen geeft Rubens in de 17de eeuw een nieuwe impuls aan de artistieke creativiteit van de weefateliers.

Prijs: € 105 per gids + toegangstickets

Opmerking: maximum 15 deelnemers per gids

Duur: ca. 75 min