De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

Museale en wetenschappelijke activiteiten

Cuneiform Digital Library Initiative
Dank zij de samenwerking met het team van de Cuneiform Digital Library Initiative* is onze verzameling spijkerschrift tabletten uit het 3de millenium v. Chr een van de eerste Europese museumcollecties die voortaan on-line kan geraadpleegd worden. De uitgebreide zoekfuncties en de optimale beeldresolutie ontwikkeld door onze Amerikaanse collega's zullen het epigrafisch en historisch onderzoek van het Tweestromenland ongetwijfeld in een stroomversnelling brengen. Van zodra de nodige budgetten het toelaten, kan het volledige bestand van de afdeling Nabije Oosten & Iran virtueel bezocht en bestudeerd worden.
* (University of California, Los Angeles, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin)

De museale wereld
De museale activiteiten spitsen zich toe op een reorganisatie van de zalen en het museumparcours, naast het opstellen van een digitale inventaris die voor multimediale ondersteuning tijdens het bezoek en via het Web moet zorgen.
Dank zij de uitbouw van een nieuw atelier, krijgt het restauratieprogramma vaste vorm. De samenwerking met binnen- en buitenlandse museale instellingen tenslotte, uit zich vooral in de bijdrage van de afdeling aan tentoonstellingen en (inter)nationale wetenschappelijke projecten.

De academische wereld
De samenwerking met de academische wereld beperkt zich niet tot de organisatie van lezingencycli, colloquia, praktische oefeningen of de voorbereiding van opgravingprojecten. Museumstages en de uitbouw van een ceramotheek bieden nieuwe perspectieven voor de band tussen het museum en de Belgische universiteiten, die zich ook uit in de lesopdrachten van medewerkers van de afdeling.

Het wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek richt zich in de eerste plaats op de identificatie en studie van de aanwinsten, de analyse van het materiaal uit Belgische opgravingen, de studie van de spijkerschrift documenten en de voorbereiding van een nieuwe catalogus van de rol- en stempelzegels verworven sinds 1861.

Land of Sumer and Akkad
Op nationaal vlak verzekerden tijdelijke wetenschappelijke medewerkers tot eind 2001 de deelname van de afdeling in het IUAP-project "Land of Sumer and Akkad" (databank rolzegels, studie scarlet-ware, ceramologisch corpus, collectie Elam). In samenwerking met de Universiteit Gent wordt de publicatie van opgravingmateriaal uit Iran omkaderd.