De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

ACHEMENIDISCHE PERIODE (ca. 550-330 v. Chr.)

Historische bronnen uit de 9de eeuw v. Chr. vermelden reeds de aanwezigheid van Meden en Perzen, groepen van Indo-europese oorsprong, in West-Iran. Hoewel nog weinig over de Meden bekend is, weten we dat ze samen met Scythen en Babyloniërs een einde stelden aan het Assyrische Rijk. Met de overwinning van de Perzische Cyrus de Grote op de Medische koning begint de Achemenieden-dynastie, genoemd naar de legendarische koning Achaemenes. Op korte tijd ontstaat een wereldrijk met een sterk centraal gezag en een uitgebreide administratie, dat zich uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de Indus. De expansiedrang van de Achemenieden leidt tot de 'Perzische oorlogen' met de verwoesting van de Acropolis te Athene. Een eclectische hofstijl ontwikkelt zich, waarin zich invloeden aftekenen uit o.m. Egypte, Assyrië, Elam en Ionië.
De KMKG stellen een reliëf tentoon uit Persepolis, een selectie van zegels en vaatwerk.

 

Wandreliëf met 'Medische dienaar' uit Persepolis, 6de-5de eeuw v. Chr. (inv. IR.1034)