De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

LURISTAN (ca. 1200-650 v. Chr.)

Luristan is gesitueerd in het Zagrosgebergte (West-Iran). Het gebied is moeilijk toegankelijk en kende tijdens de IJzertijd een heel eigen ontwikkeling. Er ontstond een cultuur die gekenmerkt wordt door bronzen voorwerpen met een fantastische iconografie waarin dierlijke en menselijke kenmerken versmolten worden. Het gaat meestal om vrij kleine voorwerpen zoals idolen, versierde wetsteenheften, paardenbitten met versierde wangplaten, wapens, etc. Vanaf ca. 1928 werden de grafvelden van deze bevolking op grote schaal geplunderd en de bronzen voorwerpen werden op de kunstmarkt verkocht. De archeologische herkomst en de culturele context bleven hierdoor echter lange tijd onbekend. Reeds in 1932 werd een eerste Luristan idool door de KMKG aangekocht; door de verwerving van de verzameling E. Graeffe in 1956 groeide dit uit tot één van 's werelds meest representatieve en kwaliteitsvolle Luristan-verzamelingen. Vanaf 1965 organiseerden de KMKG en de Universiteit Gent opgravingen in Luristan (BAMI). Dit onderzoek heeft de context van de Luristan cultuur aan het licht gebracht. De tentoongestelde collectie omvat een unieke selectie van bronzen voorwerpen die omkaderd zijn door vondsten van de Belgische opgravingen in dit gebied (aardewerk, juwelen, enz.).