De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

IJZERTIJD (ca. 1400-600 v. Chr.)

Tijdens de IJzertijd wordt vanuit Noordoost-Iran een onbeschilderd grijs aardewerk verspreid over een groot deel van Noordwest en West-Iran. Dit wordt doorgaans geassocieerd met de migratie van Indo-europese Iraniërs, voorouders van de Meden en Perzen. Het beschilderde aardewerk blijft sterke regionale kenmerken vertonen. In Luristan ontwikkelt zich tijdens de IJzertijd een cultuur met een zeer individuele kunststijl die in afzonderlijke vitrines wordt gedocumenteerd De benaming 'IJzertijd' is enigszins misleidend. Aanvankelijk werd ijzer enkel voor juwelen en waardevolle voorwerpen gebruikt en bleven de wapens en werktuigen in brons. Pas naar het einde van de IJzertijd toe is het gebruik van ijzer veralgemeend. Behalve grijs aardewerk van Khurvin en Tepe Siyalk A, is er beschilderd aardewerk van Tepe Siyalk B en Luristan tentoongesteld. De collectie omvat verder juwelen en diverse ijzeren en bronzen wapens en gebruiksvoorwerpen.

 

Beschilderde snavelbek-kan uit Tepe Siyalk, 9de-8ste eeuw v. Chr. (inv. IR.255)