De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

PUBLICATIES

Museumgidsen
Ter gelegenheid van de vernieuwde opstelling zullen weldra wandelgidsen ten behoeve van het museumpubliek verschijnen. De eerste titels behandelen de oudheden van Luristan, Syrië, Fenicië en Zuid-Arabië. De nog voorradige gidsen Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: Oudheid in de reeks Musea Nostra 11, Brussel 1988 en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelparkmuseum, Brussel 1994 een beknopt en rijk geïllustreerd overzicht.

Tentoonstellingscatalogi
(Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst & Geschiedenis)

 • D. Homès-Fredericq (uitg.), Inoubliable Petra. Le royaume nabatéen aux confins du désert/ Wonderbaar Petra. Het Nabatees koninkrijk aan de rand van de woestijn, 1980, 171 p. 54 fig., pln.
 • D. Homès-Fredericq - E. Gubel, Sauvons Tyr/Redt Tyrus, 1981, 20 p., 5 pln.
 • L. Vanden Berghe, Oud-Iraanse Rotsreliefs /Reliefs Rupestres de l'Iran Ancien, Brussel 1983, 208 p., 15 fig., 40 pl.
 • D. Homès-Fredericq - H.J. Fanken, Argile, source de vie. Sept millénaires de céramique en Jordanie/Klei, bron van leven. Zevenduizend jaar pottenbakkerskunst in Jordanië, 1985 cf. Idd., Pottery and Potters. Past and Present. 7000 Years of Ceramic Art in Jordan, 1986.
 • Ö. Tunca - J.-M. Meunier e.a., Architecture de Terre, Architecture-Mère. Portrait de deux villages en Syrie du Nord/Kleiarchitectuur, een gift van Moeder Aarde. Twee Noord-Syrische dorpen in beeld gebracht, 1992, 126 p., 1 fig., X pln
 • B. Overlaet (ed.), Hofkunst van de Sassanieden, Het Perzische Rijk tussen Rome en China (224-642) / Splendeur des Sassanides, l'Empire perse entre Rome et la Chine (224-642), Brussel 1993, 310 p., 137 fig., pln. (Franse editie uitgeput).
 • J. Devreker - F. Vermeulen, Pessinonte (Turquie). La ville antique et son territoire/ Pessinus (Turkije). Onderzoek van een antieke stad en haar territorium, 1994, 21 p., 8 fig., XII pln.
 • D. Homès-Fredericq e.a., Découvrez Lehun et la Voie Royale. Les fouilles belges en Jordanie /Ontdek Lehun en de Koningsweg. De Belgische opgravingen in Jordanië, 1997, 196 p., 142 fig., XXXV pln.

Wetenschappelijke catalogi

 • H. Limet, Textes sumeriens de la IIIe dynastie d'Ur, Bruxelles 1976 (=Documents du Proche-Orient Ancien. Epigraphie I)
 • D. Homes-Fredericq - P. Garelli - E. Lipinski, Archives d'un centre provincial de l'empire assyrien, Bruxelles 2001

Deze publicaties kunnen besteld worden in de museumshop.

Monografieën
(Supplementa ad Akkadica: vols. I-IX Leuven, X Brussel)

 • I. Georges Dossin, Recueil Georges Dossin - Mélanges d'assyriologie (1934-1959), 1983, xvii - 328 p.
 • II Ö. Tunca, L'architecture religieuse protodynastique en Mésopotamie (2 vols), 1984, xxii - 278 p.
 • III D. Homés-Fredericq - J.B. Hennessy, Archaeology of Jordan. I. Bibliography, 1986, 245 p.
 • IV K. Hecker - W. Sommerfeld, Assyriologisches Anschriftenverzeichnis, 1990, 134 p.
 • V Ö. Tunca (ed.), Tell Sabra, 1988, 110 p., 110 pl.
 • VI M. Lebeau - Ph. Talon (eds), Reflets des deux fleuves. Volume de mélanges offerts à A. Finet, 1989, viii - 196 p.
 • VII-VIII D. Homès-Fredericq - J.B. Hennessy, Archaeology of Jordan. II. Field Reports, Surveys and Sites (2 vols), 1989, 650 p.
 • IX M. Lebeau, Tell Melebiya. Cinq campagnes de recherches sur le Moyen-Khabour (1984-1988), 1993, 618 p.
 • X Ph. Talon, Old Babylonian Texts from Chagar Bazar, 1997, 155 p., 32 pl.

Tijdschriften
Akkadica, Akkadica Plus en Akkadica

 • Akkadica, het halfjaarlijkse internationaal tijdschrift van de Assyriologische Centrum Georges Dossin, publiceert regelmatig artikels waarin oudheden uit de afdeling gepubliceerd worden.
 • Akkadica Plus verschijnt ter gelegenheid van tentoonstellingen, culturele reizen en wetenschappelijke evenementen om een niet-gespecialiseerd publiek de nodige achtergrondinformatie te verschaffen.
 • Akkadica, de on-line versie van Akkadica, biedt de gebruiker tal van mogelijkheden en links om op een boeiende en interactieve wijze beter vertrouwd te worden met het actuele onderzoek inzake het oude Nabije Oosten (voertaal Engels).