De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

JORDANIË

De Belgische opgravingen te Lehun (82 km ten Z van Amman), o.l.v. Prof. Dr. D. Homès-Fredericq (VUB - KMKG) betekenen een belangrijke vooruitgang in de kennis van de geschiedenis van Jordanië en meer bepaald in de streek van het bijbelse Moab (ten oosten van de Dode Zee). Zeventien campagnes werden tot heden ondernomen in deze vrij grote site (66 ha), die de hele omliggende streek controleert en afwisselend bewoond werd door een nomadische en sedentaire bevolking: hiervan getuigen de Paleolithische industrie, de versterkte stad met twee indrukwekkende waterreservoirs, en een familiegraf met ceramische dodeninboedel uit de Vroege Bronstijd (3200-1900 v. Chr.).

In de Late Bronstijd en de IJzertijd (einde 2de-begin 1e millennium v. Chr.) moest een omwald dorp van een zestigtal huizen gedeeltelijk wijken voor een imposant fort uit de tijd van de herder-koning Mesha, die vaak in de Bijbel vermeld wordt (850 voor Chr.). De contacten met Egypte, Fenicië en Assyrië worden bevestigd door de spijkerschrift-teksten, Faraonische bronnen en de vondsten te Lehun.

In de Nabatese periode (rond onze tijdrekening) wordt Lehun opnieuw een belangrijk centrum waar de nomaden handel drijven en hun goden aanbidden in een tempeltje met altaar. Haar religieuze en commerciële functie behoudt ze in de Mamloekperiode (rond 1500 n. Chr), toen een moskee, een caravanserail en enkele huizen opgericht werden. Naast de archeologische activiteiten (zie opgravingverslagen) werden geologische en biologische prospecties ondernomen i.s.m. de universiteit van Gent, om de regionale impact op de site van Lehun te bestuderen, en om de wederzijds invloed van natuur en mens in de regio te ontdekken.

Onlangs werd Lehun uitgekozen als pilootproject voor het bevorderen van het toerisme in Jordanië: dank zij de Europese Gemeenschap zal het opgravinghuis omgevormd worden in een regionaal Museum voor de Moab streek en het opgravingveld als Geo-archeologisch Park.

 

Plaatsnamen die zich op de kaart bevinden: