De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

IRAN

De BAMI (Belgische Archeologische Missie in Iran) werd in 1965 opgericht door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Universiteit Gent. Tussen 1965 en 1979 werd onder leiding van wijlen Prof. Dr. Louis Vanden Berghe intensief veldwerk verricht in Luristan. Er werden necropolen opgegraven van het Chalcoliticum (4e millennium voor Chr.) tot de Sassaniedische periode (224-642 A.D.). Dit onderzoek heeft de wetenschappelijke basis verschaft om de typische Luristan 'bronscultuur' te kunnen dateren in de IJzertijd (1300-700/650 v. Chr.). De KMKG bezitten een wereldvermaarde collectie bronzen van Luristan die samen met de vondsten van de BAMI-opgravingen zal tentoongesteld worden .
De BAMI-vondsten die in de KMKG en in het Iran National Museum (Teheran) zijn ondergebracht, worden thans door Prof. Dr. Ernie Haerinck (UG) en Dr. Bruno Overlaet in een reeks opgravingverslagen gepubliceerd.

 

Plaatsnamen die zich op de kaart bevinden: