De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Assyriologische Centrum Georges Dossin
Het Assyriologische Centrum Georges Dossin werd in juni 1976 binnen de schoot van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis opgericht om het wetenschappelijk onderzoek inzake geschiedenis, epigrafie, talen en archeologie van het Nabije Oosten in België te begunstigen en ontwikkelen. Het Centrum telt momenteel meer dan 600 leden in binnen- en buitenland. Haar doelstellingen verwezenlijkt ze hoofdzakelijk door het organiseren van lezingen en colloquia, het uitgeven van een halfjaarlijks internationaal wetenschappelijk tijdschrift (Akkadica) en het verzorgen van andere publicaties, zowel populair wetenschappelijke (Akkadica Plus) als gespecialiseerde monografieën (Akkadica Supplementa). Leken en specialisten kunnen voortaan in AKKADICA actuele informatie inwinnen over nieuwe vondsten en bevindingen inzake de Oriëntalistiek. Het Centrum ijvert verder voor de verrijking van de bibliotheek Oudheid van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de uitbouw van een documentatiecentrum en de begeleiding van culturele reizen.

De afdeling herbergt tevens de maatschappelijke zetels van het Belgisch Comité voor Opgravingen in Jordanië en van de Belgische antenne van de Association Internationale pour la Sauvegarde de Tyr die beiden het onderzoek in deze landen ondersteunen.