De verzameling Nabije Oosten en Iran in detail

CHALCOLITHICUM (ca. 5500-3000 v. Chr.)

Tijdens het Chalcolithicum kunnen duidelijk regionale culturen onderscheiden worden dank zij verschillen in vorm en beschildering van het aardewerk. Doorgaans worden ze genoemd naar de plaats en de archeologische laag waar ze voor het eerst ontdekt werden. Tentoongesteld is o.a. beschilderd aardewerk van Susa, Tepe Siyalk en Tepe Hissar. Tevens zijn er vondsten van de BAMI-opgravingen te Hakalan (Luristan) uitgestald zoals stempelzegels, maalstenen, stenen bijlen, juwelen en aardewerk.

Funerair aardewerk uit Susa, eind 5e - begin 4de millennium v. Chr. (inv. IR.231)