De verzameling 'Koptisch' textiel

Op dit ogenblik is de verzameling in de reserves opgeborgen.
  • De belangrijke verzameling 'Koptisch' textiel maakt deel uit van de collectie Christelijke Kunst van het Oosten, maar sluit tegelijkertijd aan bij de collectie islamkunst. Het bestaat uit weefsels die in Egypte werden aangetroffen en waarvan de oudste tot in de Romeinse periode (30 voor tot 395 na Chr.) teruggaan, maar die tot vrij ver in de islamitische periode doorlopen, namelijk tot in de 10de eeuw. 
  • Het woord 'Koptisch' is afgeleid van qibt, de Arabische benaming voor de autochtone bevolking van Egypte, wat op zijn beurt is afgeleid van het Griekse aigyptios. Volgens de traditie bereikte het christendom Egypte rond het jaar 50. In de loop van de 3de eeuw verspreidde het zich onder de autochtone bevolking. In 639 werd de islamitische verovering van het land ingezet.
  • Textiel is een van de meest bekende kunstdisciplines van de Kopten. Immers, wat in de Egyptische bodem aan antieke weefsels gevonden is, werd door geen enkel ander land geëvenaard. Dat is vooral te danken aan het gebruik om de overledenen aangekleed en met lijkwaden bedekt te begraven, en aan de uitzonderlijk goede bewaringsomstandigheden.
  • De verzameling bestaat uit ongeveer 464 stuks, waarvan enkele volledig bewaarde lijkwaden, tunica's en sjaals, kussenslopen, dekens en gordijnen. Fragmenten van tunica's en andere kledingstukken en van huistextiel vervolledigen het geheel.