De renaissance in de Zuidelijke Nederlanden

Tijdens de 16de eeuw dringt de renaissance door in de Zuidelijke Nederlanden waar het humanisme en de wetenschap dankzij de boekdrukkunst worden verspreid. Aan haar hof te Mechelen nodigt Margaretha van Oostenrijk (1507-1530) buitenlandse kunstenaars uit en maakt het zo tot een belangrijk centrum van renaissancecultuur. Rond 1540 maken de kunstenaars in de Lage Landen zich de geest van de renaissance eigen wat zich in de eerste plaatst doet gelden in de ornamentiek. De zogenaamde Florisstijl treft men onder meer aan op majolicategels, albasten huisretabels en houtsnijwerk. Ook groeit de belangstelling voor de klassieke Oudheid wat resulteert in allegorische en mythologische thema’s. Kunstenaars leggen zich toe op de observatie van de natuur en op de anatomisch juiste weergave van het menselijke lichaam.

Prijs: € 65 + € 2 per leerling

Duur: ca. 1,5 uur

Doelgroep: 2de graad secundair onderwijs

Opmerking: max. 3 groepen - max. 15 leerlingen per groep

Telefonisch reserveren: + 32 (0)2 741 72 14
van maandag tot vrijdag, 9:30 tot 13:00 / behalve op woe

Reserveren kan ook altijd via email

Inlichtingen: +32 (0)2 741 73 03
van maandag tot vrijdag, 9:30 tot 17:00