De opstelling

De gotische zaal van de eerste verdieping is gewijd aan de geschiedenis van de tweede stadsomwalling en haar enige belangrijke overblijfsel: de Hallepoort. Er worden enkele topstukken van de vroegere collectie tentoongesteld, zoals de wapenrusting en het opgezette paard van aartshertog Albrecht van Oostenrijk, gouverneur van de Nederlanden. Reconstructies en maquettes maken duidelijk welke impact die geschiedenisperiode heeft op de actuele stad.

Op de tweede verdieping maakt de bezoeker kennis met de gilden, de machtige beroepsorganisaties die vroeger deelnamen aan het stadsbestuur. De link met de gotische zaal is duidelijk: de gilden waren verantwoordelijk voor de bewaking van de vestingmuur en de verdediging van de stad. Een mooie selectie kunstwerken, voornamelijk uit de verzameling Volkskunde van de KMKG, verwijst naar de bloeitijd van de gilden. Voor de gelegenheid kregen een aantal stukken de restauratiebehandeling die nodig was om te worden geëxposeerd. Er worden recente documentaires afgespeeld waaruit blijkt dat de traditie van de wapengilden nog steeds verder leeft in Brussel en andere Belgische steden.

Tijdens zijn bezoek, krijgt ook de bezoeker informatie over de bijzondere architecturale en archeologische elementen van het gebouw.