De keizer heeft wél kleren aan!

Opsmuk en kledij in de Andes als machtsmiddel
zat 16-02-2019

In nagenoeg alle culturen vormen kledij en parafernalia van machtshebbers een uitdrukking van hun plaats aan de top van de maatschappij. Denk aan de complexe lichaamsbeschildering en verentooien van de strijdvaardige Papua-mannen, de uitgesproken puntschoenen van de hertogen van Bourgondië of de ingetogen kledij in zwart laken van de nieuwe klasse van Amsterdamse regenten en rijke koopmannen in de zeventiende eeuw.

In de Andes is het niet anders. De culturen die elkaar in enkele millennia opvolgden, passen dezelfde traditie tot in de perfectie toe. Machtshebbers, levend maar ook dood, moesten immers door het gewone volk als tussenpersonen of zelfs afstammelingen van de goden gezien kunnen worden. Ook het gewone volk wenste zijn door de goden ingegeven identiteit als lid van deze of gene gemeenschap in zijn kledij en attributen uit te drukken. Zo onderscheidt de ene Andesgemeenschap zich van de andere, met eigen accenten in hun dress code.

De cursus zoomt in op de evolutie in en de diverse uitingen van deze textiel- en opsmuktraditie in de verschillende geografische delen en periodes van de Andescultuur. We starten bij de complexe symboliek van de handgeweven patronen van de vroege kustculturen van 3000 v.Chr., bekijken de weergaloze kleurenpracht van het Paracastextiel tijdens de vroege horizon (650 v.Chr.-0 v.Chr), bestuderen de overdonderende gelaagdheid van de ceremoniële kostuums van de Moche-leiders, zoals de Heer van Sipan en de Dame van Cao uit de vroege tussenperiode (0-750 n.Chr.), en bewonderen de indrukwekkende geometrische uniformen van de vertegenwoordigers van de Tiwanaku- en Huarimaatschappij uit o.m. de Midden Horizon (750-1100 n.Chr), om uiteindelijk bij de verfijning van de kledij en de textieltributen van de Inca uit de late Horizon (1450-1535 n.Chr.) te belanden.

Steeds dezelfde functies keren terug. De overdaad aan fijn geweven textiel, het goud en de veren vormen een materiële weergave van de door de goden ingestelde kosmische ordening. Deze moet  door de mens in stand gehouden worden en bepaalt hun culturele identiteit. Ook het imponeren keert terug: een massa ondergeschikte boeren, ambachtslui en handelaars werden overdonderd door een vergoddelijkte elite van politieke en religieuze leiders. En de luxewaren werden gebruikt in belastingen/tributen en over de hele Andes geruild en (politiek) uitgewisseld.

 

Docent
Sander Spanoghe

Data & tijdstip  
op 16.02.19
van 10:15 tot 12:45 & van 14:00 tot 16:30

Prijs    
€ 27 / 24 leden Amarant

Info & reserveren:
M: info@amarant.be
T: 09/269.17.40
W: www.amarant.be