CONVERSATION PIECE

Een Conversation piece in de schilderkunst - conversatiestuk of 'babbelstuk' in het Nederlands - is een informeel groepsportret, waarop de geportretteerden met elkaar in gesprek zijn of zich anderszins met elkaar onderhouden. De term is ontleend aan de sacra conversazione, een compositievorm waarin de Madonna met kind in het gezelschap van twee of meer heiligen is geplaatst en met hen lijkt te praten. In het Museum Kunst & Geschiedenis krijgt de term tijdens de museumnocturne een bijkomende betekenis: 1 kunstwerk, 1 gids en 1 bezoeker vormen de componenten van een rondleiding of ‘babbelstuk’ van 7 minuten.