Chinees exportporselein

De verzameling

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis beschikken over een verzameling Chinees exportporselein van meer dan 3000 stuks, waarmee een goed beeld kan worden geschetst van de porseleinproductie in China van de 17de tot de 19de eeuw.

Verscheidenheid aan vormen en stijlen

Wat opvalt, is de verscheidenheid aan vormen en stijlen. Die ontstonden door het gebruik van verschillende polychromietechnieken en waren, dankzij de tussenkomst van de Oost-Indische compagnieën, afgestemd op de voorkeur van de Europese markt.

De genres

In de opstelling in het museum ligt de nadruk op de belangrijkste genres die het Chinese porselein bekend maakten in onze gewesten. De genres ontlenen hun naam aan de kenmerkende decoratietechnieken : blauw-en-wit, famille verte en famille rose. Maar ook andere producties, zoals het steengoed en de monochrome ceramiek, zijn vertegenwoordigd. Voorts wordt een belangrijke plaats ingenomen door het zogenoemde Chine de commande, het porselein waarvan de vormen rechtstreeks teruggaan op Europees vaatwerk. Dit onderdeel van de collectie geniet in het buitenland de grootste bekendheid, omdat het in de voorbije decennia meermaals deel uitmaakte van tentoonstellingen in Nederland en Azië.

Het Chinees Paviljoen

Het Chinese exportporselein van de KMKG is ondergebracht in het Chinees Paviljoen. De keuze van deze locatie is niet toevallig, want het gebouw en de collectie vormen een interessant geheel. Beide verwijzen naar de bloeiende handel en de intense economische relaties die het Westen en China met elkaar in contact brachten in de loop van verschillende periodes van de geschiedenis.

-> Commentaar bij het Chinese bord met ijsvogel door Nathalie Vandeperre (conservator China en Japan)