Ceci n'est pas une pyramide

Een eeuw Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte

Ceci n'est pas une pyramide - Een eeuw Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte, Leuven: Peeters, 2012, 191 p.

Sinds meer dan een eeuw zijn Belgische missies aan het werk in Egypte. Veel van de door hen geleverde inspanningen en behaalde resultaten ontgaan het grote publiek. Dit boek probeert daaraan tegemoet te komen en biedt de lezer een overzicht van alle wetenschappelijke activiteiten die de voorbije eeuw door Belgische missies in Egypte werden verricht.

Dit boek bestaat onder meer uit bijdragen over Jean Capart (gewezen hoofdconservator van het museum en pionier van de Belgische egyptologie) en over Elkab, el-Hosh en Qurta, drie opgravingsterreinen van de KMKG.

ISBN: 978-90-429-2693-6

Prijs: 40,00 €
Files: