The Campana Collection at the Royal Museum of Art and History (Brussels)

Études d’archéologie 4
Auteur: 
Susanna Sarti

Susanna Sarti, The Campana Collection at the Royal Museum of Art and History (Brussels), Études d’archéologie 4, Brussel, 2012, 207 pagina's

De Italiaanse markies en bankier Pietro Campana (1808-1880) had in de eerste helft van de 19de eeuw een zeer belangrijke kunstverzameling uitgebouwd. Toen hij echter gearresteerd en veroordeeld werd in 1857 wegens onfrisse financiële in zijn functie als directeur van de bank van Monte di Pietà werd zijn collectie in beslag genomen door de Pauselijke staten.  Vanaf 1861 raakte ze verspreid. Zo kocht Frankrijk een zeer groot gedeelte op, wat nu de kern vormt van de verzameling Griekse ceramiek van het Louvre. Vijfenzeventig vazen vonden hun weg naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Het boek van Campana-kenner Susanna Sarti handelt over die aanwinsten en hun publicatie. In de inleiding overloopt de auteur kort de geschiedenis van de Italiaanse verzameling. Daarna brengt zij het verhaal van de omzwervingen van de 75 vazen tot in de KMKG. In het boek ligt de focus op de studie en de publicatie van de kunstwerken. Het betreft verschillende types vaatwerk (Korinthisch, Attisch, Canosa, Italisch, uit Campanië…), vaak van opvallend hoge kwaliteit.

Het corpus bestaat uit een catalogus van de stukken, waaronder vier niet eerder gepubliceerde vazen en een vijfde waaraan in het verleden enkel een voetnoot was gewijd. De auteur geeft telkens een beschrijving, een exhaustieve bibliografie, een voor de gelegenheid gerealiseerde tekening en nieuwe kleurenfoto’s. De indeling is typologisch en chronologisch.
Voorafgaand aan de publicatie werden de stukken grondig bestudeerd en indien nodig gerestaureerd. Soms was het nodig oude restauraties ongedaan te maken (sommige vazen waren samengesteld uit scherven van verschillende authentieke vazen). Opmerkelijke stukken van de Campana-collectie in de KMKG zijn de cantharos van Douris en de stamnos van Smikros, twee topstukken van de Griekse verzameling. Tot de meest bekende stukken behoort ook een opmerkelijke bucchero-oinochoë met leeuwenkop die geïnspireerd is op voorbeelden uit het Nabije Oosten.

Deze uitgave is niet alleen een wetenschappelijke publicatie van een voornaam gedeelte van een belangrijke 19de- eeuwse verzameling van antieke vazen maar tevens ook een mooi boek waarin beeldmateriaal (foto’s en tekeningen) prominent aanwezig is. Wij hopen dat deze uitgave het begin is van een reeks gewijd aan de museumstukken uit de klassieke oudheid in de KMKG.

De auteur

Na haar studies aan de universtiteit van Firenze doctoreerde Susanna Sarti op de verzameling Campana aan de universiteit van Oxford. Zij schreef een opmerkelijk werk over de man en zijn collectie (Giovanni Pietro Campana 1808-1880. The Man and his Collection, Oxford, 2001) en wordt beschouwd als specialiste van de verzameling. Daarnaast spitst haar onderzoek zich ook toe op Attische ceramiek en antieke muziek. Susanna Sarti werkt momenteel als archeologe voor de Soprintendenza archeologica van Firenze.