Brusselse wandtapijten van de pre-renaissance

Catalogus bij de tentoonstelling

Brusselse wandtapijten van de pre-renaissance, Brussel 1976, KMKG, 260 p.

Deze catalogus bespreekt uitvoerig de reeks Brusselse wandtapijten 'De geschiedenis van David en Bathseba' (1515-1525). Daarnaast komen een groot aantal andere Brusselse wandtapijten uit die periode aan bod. Bovendien worden zowel de stijl als de iconografie van de wandtapijten vergeleken met kunstwerken uit andere disciplines. Enkele interessante bijdragen vormen het sluitstuk van deze catalogus.
 

Normale prijs: € 12,50          Nu: € 5,00