Bruikleen

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis wensen hun verzamelingen te delen met een wereldwijd publiek. Honderden objecten worden jaarlijks in bruikleen gegeven aan andere musea.

De bruikleenaanvragen moeten ten minste 6 maand voor de opening van de geplande tentoonstelling bij de KMKG worden ingediend en gericht zijn aan de Algemeen directeur.

Samen met de aanvraag vragen we volgende informatie:
• reden bruikleen ( tentoonstelling, onderzoek)
• objectenlijst met inventarisnummer
• datum tentoonstelling (start en einde)
• contactpersoon instelling
• recent facility report van de instelling
 

De aanvraag wordt besproken door het loan committee van de KMKG dat om de twee maanden vergadert. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons de schriftelijke toezegging met daarin alle voorwaarden betreffende verzekering, administratieve kosten, transport, conservering, handling en eventuele koerierkosten.