Bedreigd cultureel erfgoed in Syrië

Illegale handel in cultureel erfgoed in het vizier

ICOM (International Council of Museums) is een internationale organisatie van musea en museumprofessionals, die zich bezighoudt met het beschermen en bewaren van het natuurlijke en culturele werelderfgoed, nu en in de toekomst, tastbaar en ontastbaar, en de maatschappij hiervan wil bewustmaken. ICOM werd opgericht in 1946.

In 2013, richtte ICOM voor het eerst een internationaal observatorium voor illegale handel in cultureel erfgoed op. Op die manier kreeg de strijd tegen die praktijken formeel een centrale plaats binnen de publieke dienstverlening van ICOM. Met Rode lijsten wil men de illegale handel in cultureel erfgoed van bepaalde landen tegengaan.

Rode Lijst van bedreigd Syrisch erfgoed

Naar aanleiding van de vele meldingen van beschadiging en plundering van culturele erfgoedsites in Syrië, besliste ICOM om een Rode Lijst van bedreigd Syrisch erfgoed te publiceren. Doel is om erfgoedbewakers en ordehandhavers te helpen bij de identificatie van Syrische objecten die beschermd zijn door nationale en internationale wetgeving. Om de identificatie te vergemakkelijken staan op de Rode Lijst illustraties van types of categorieën van objecten die mogelijk op de illegale markt zouden kunnen opduiken. 

Syrië

Syrië was, gedurende millennia, de thuisbasis van tal van beschavingen en oude rijken, zoals prehistorische volkeren, islamitische gemeenschappen, Europese kruisvaarders, Perzische handelaars en het Abassieden- en het Ottomaanse rijk. Het Syrische culturele erfgoed is bijgevolg ergdivers. De huidige vernieling van sites en de verdwijning van cultureel waardevolle objecten verarmt onze kennis en begrip van het Syrische culturele erfgoed en zijn uiteenlopende bijdragen tot het werelderfgoed.

De Rode Lijst van bedreigd Syrisch erfgoed kan gedownload worden op deze pagina (rechterkolom).