Athena Plus

AthenaPlus is een onderzoeksproject dat gestart is in maart 2013 en eindigt in augustus 2015. Het projectconsortium bestaat uit 40 partners die afkomstig zijn uit 21 Europese lidstaten. AthenaPlus wil dergelijke infrastructuur en tools, gecreëerd om musea en andere culturele instituten te ondersteunen bij de beschikbaarstelling van hun digitale content via Europeana, verder ontwikkelen en vervolmaken.