Archeologie in Brussel

Verschillende wetenschappelijke onderzoekers van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, verbonden aan de afdeling Nationale Archeologie, dragen bij, in samenwerking met de Directie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot de uitvoering van het archeologisch beleid in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

In deze context is een multidisciplinair team verantwoordelijk voor de realisatie van de reeks “Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel”, een wetenschappelijke inventaris van de archeologische ontdekkingen voor elke gemeente van het Gewest. Veldarcheologen verrichten preventieve opgravingen in afwachting van bouwprojecten en opgravingen in het kader van restauratiewerken, zowel onder- als bovengronds (bouwarcheologie). Twee restaurators behandelen alle archeologische vondsten afkomstig van deze opgravingen, die vervolgens door vorsers kunnen bestudeerd worden en aan het publiek getoond in het kader van tijdelijke tentoonstellingen.
De verschillende onderzoeksgroepen bestuderen deze archeologische ontdekkingen in samenwerking met academische instellingen en andere instituten, zoals de Université libre de Bruxelles voor de informatie betreffende het paleo-milieu, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor de analyse van antropologische en zoölogische vondsten en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium voor de studie en de restauratie van bijzondere objecten.

Verantwoordelijke van de ploeg:
Alexandra De Poorter

Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel:
Marc Meganck (historicus)
Hans Blanchaert (archeoloog)
Daphné Van Grieken (infografiste)

Restauratie-atelier:
Restauratoren:
   Jef Pinceel (specialisatie ‘metalen’)

Technici:
   Nadia Nachid
   Noël Spileers
   Julien Mayné
   Marie De Bueger

Beheer archeologisch depot en opgravingen:
Stephan Van Bellingen (archeoloog)

Bouwarcheologen:
Patrice Gautier
Antoine Baudry