ANBI-instelling

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voldoen aan de criteria van een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling - Nederlandse wetgeving):

  • Museum Kunst & Geschiedenis (onderdeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - KMKG)
  • RSIN
  • Jubelpark 10, 1000 Brussel
  • Doelstelling KMKG
  • Beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden: zie ministerieel besluit van 28/06/13 en 16/10/13
  • Beloningsbeleid
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (2011): zie pdf in rechterkolom
  • Financiële verantwoording: zie pdfs in rechterkolom en jaarverslag