3D-Icons

3D-ICONS is een project gefinancierd in het kader van de Europese ICT Policy Support Programme. Het project liep van 2012 – 2015. 3D-Icons bouwt voort op de resultaten van CARARE en 3D-COFORM. 3D-Icons bracht partners met relevante expertise in 3D digitalisering uit heel Europa samen. Het consortium heeft een groot aantal architectonische en archeologisch monumenten, door de UNESCO zijn aangeduid als “World heritage sites”, in 3D gedigitaliseerd. Daarnaast is ook van een groot aantal objecten een 3D model gemaakt, bijvoorbeeld deze kom. De 3D modellen worden onder andere beschikbaar gemaakt in Europeana.
KMKG heeft zich in het project geëngageerd voor de verzorging van publiciteit via sociale media en de creatie van meer dan 400 digitale 3-dimensionale modellen gerelateerd aan de UNESCO erfgoed sites.

Voor meer informatie zie:
http://3dicons-project.eu/
https://twitter.com/3DIcons
Facebook groep: 3D-Icons project