De prehistorie. Van de Cro-Magnonmens tot de Kelten

cursus Amarant
Je 07-06-2018 - Je 14-06-2018

Nu onlangs weer een ontbrekende schakel in de ‘ever growing story’ van de mens en zijn verre voorlopers werd teruggevonden, wordt in deze lessenreeks de ontluikende beschaving van de zogenoemde ‘homo sapiens sapiens’ van nabij bekeken. Omdat ‘prehistorie’ een relatief begrip is, erg regionaal bepaald, beperken we ons in dit deel tot West-Europa.

Eerst brengen we ontstaan en groei van de ‘prehistorische wetenschap’ vanaf het midden van de 19de eeuw in kaart, samen met zijn talrijke hulpwetenschappen (o.a. antropologie, etnologie en etnografie). We vervolgen ons verhaal met de Cro Magnonmens wanneer die omstreeks 40.000 v. Chr. tijdens het paleolithicum het prehistorisch toneel betreedt, en eindigen op het moment dat de bewoners van West Europa de vroegste contacten leggen met de literaire beschavingen uit het Middellandse Zeebekken, om zich op die manier als het ware naadloos in de ‘geschiedenis’ te voegen.

Naast aandacht voor het historisch verloop van deze lange periode, waarbij we aan de hand van de gevonden artefacten de interessantste sites en hun culturele betekenis trachten te duiden, proberen we tegelijkertijd een beeld op te hangen van de dagelijkse levensomstandigheden van onze Europese voorouders: hun samenlevingsmodel, hun zoektocht naar ‘spiritualiteit’, hun behuizing, leefgewoonten, voedsel en dergelijke meer.

Ongetwijfeld kan deze kennis ons helpen om ook vandaag nog ‘de mensensoort’ beter te begrijpen.
 

Docent
Louis Hulstaert

Data & tijdstip  
07 & 14.06.2018 van 10:30 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 16:30

Prijs    
€53 / €47 Amarantleden   

Inschrijven en inlichtingen
R: 070/23.30.48          
e: cursussen@amarant.be