Meesterwerken uit de verzameling sierkunsten van middeleeuwen tot barok

Tegen het einde van de 13de eeuw wordt het vrijstaande Mariabeeld vanuit Frankrijk in onze gewesten geïntroduceerd. Gotische beelden uit het Maasland, Luik en Henegouwen koppelen op harmonieuze wijze monumentaliteit aan elegantie. Deze stijl vinden we ook terug bij de kleine ivoren diptieken die in Parijs werden vervaardigd. Doornik speelt een toonaangevende rol in de laatgotische steensculptuur en albastproductie.
Vanaf de 15de eeuw ontwikkelen Doornik en Brussel zich als centra van wandtapijtkunst. Terwijl Brussel het centrum is van de retabelproductie in de 15de eeuw, zal die rol vanaf 1500 door Antwerpen worden overgenomen. Dankzij de streng gereglementeerde gilden groeien de Nederlanden uit tot een van de belangrijkste exportmarkten van de kunstnijverheid.
De invloed van de Italiaanse renaissance laat zich gelden vanaf de 16de eeuw en beperkt zich aanvankelijk tot de ornamentiek, maar krijgt in de vroegbarok van kunstenaars als Rubens en Jordaens een nieuwe dynamiek in een triomfalistische stijl die uitmunt door heldere kleuren en vloeiende bewegingen. De verzamelingen evoceren zowel de zin voor luxe en raffinement van het Habsburgse hof als de praalzucht van de burgerij.

Prijs: € 105 per gids + toegangstickets

Opmerking: maximum 15 deelnemers per gids

Duur: ca. 75 min